Het ontstaan van Divine Rose

Reiki

Healing en Reading

Psychometrie en Mediumschap

Consulten

Workshops

Producten

Contact

 

 

Healing en Reading

Ieder mens heeft in zijn lichaam zeven chakra’s, oftewel energie knooppunten. Deze liggen, zowel aan de voor- als aan de achterzijde tussen stuit en kruin met daartussen een brug. Uitzondering is het kruinchakra, die boven op het hoofd ligt, deze maar één zijde. Ieder chakra ziet er uit als een diabolo en bestaat uit vier delen: een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel deel. De chakra’s bevatten energie die stroomt en ronddraait. Ieder chakra heeft zijn eigen betekenis en staat voor een bepaalde levensfase.

Bepaalde gebeurtenissen in een mensenleven worden opgeslagen in (delen van) de chakra’s. Dit kan tot gevolg hebben dat de energie in de chakra’s niet meer vrijelijk kan stromen en draaien, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

Tijdens een reading, hetgeen ‘lezing’ betekent, worden de delen van de chakra’s gelezen. Afhankelijk van de hulpvraag kan hieruit allerlei informatie naar voren komen, bijvoorbeeld betreffende gezondheid, emotie, relaties. Over het algemeen zal de informatie die uit de chakra’s aan de voorkant wordt gelezen herkenbaar zijn. De achterzijde betreft veelal informatie waarvan men zich niet bewust is. Heel belangrijk om hierbij te weten is, dat er altijd alleen informatie verkregen wordt die u wilt geven. Informatie die u niet wilt delen, zal nooit gelezen kunnen worden.

Het opruimen van blokkades en belemmeringen noemen we healing. Doordat deze worden opgeheven kan de energie van de chakra’s weer vrijelijk stromen en draaien. Daarnaast geeft de verkregen informatie u inzicht in uw hulpvraag. Hierdoor zullen uw klachten verminderen of verdwijnen en zal uw energieniveau stijgen.

Een reading- en healingsessie kan dus, door onderliggende oorzaken heilzaam zijn op een onverwachte manier. Het effect is niet altijd direct merkbaar. Vaak heeft de verkregen informatie enige dagen nodig om te ‘zakken’. Dit kan betekenen dat u zich de eerste dagen na een sessie vermoeid kunt voelen. Belangrijk is dan hieraan toe te geven en uzelf rust te gunnen de verkregen informatie te verwerken en een plaats te geven.